مکانتهران/تبریز/ترکیه/امارات/ارمنستان

بیوگرافی

مدرس بین المللی میکروتیک
مشاور بین المللی میکروتیک
مدرس آکادمی میکروتیک
مدرس IPv6 سازمان RIPE NCC
مدیرفنی پروژه اولین FTTH در ایران