مکانتهران/ترکیه/امارات/ارمنستان

بیوگرافی

مدیر عامل شرکت وندا اسپاد مدرس شبکه های FTTX